Emlékpark

A korabeli vámszedés helyén, illetve az alapjául szolgáló átjáró hídnál 2015-re emlékpark épült.
A hajdanában mocsaras, patakokkal átszelt vidéken a közúti átkelő partoldalában a Hősi múlt emlékműve három fő részből áll.

Kopjafa

Legmélyebben az elesettek kopjafái a Mohácsi vésztől, a Világháborúkban vagy más okból külföldön elesettek emlékét örökítik meg.

Vámsorompó

Az átjáróhoz közeledve vámsorompó, vámőrház, átkelők fából faragott figurái láthatók.

 

A Büdyek

Az úttal párhuzamosan az elmúlt évszázad jelentősebb eseményei, személyeinek faragott kopjafák vezetnek a Dicső múlt dombjához. Körbe a község jelentősebb történelmi eseményeit megörökítő oszlopok, majd középen Rákóczi fejedelem, a 48-as szabadságharc és az újjáépítés kopjafája.

A dicső múlt kopjafái
A bejárat előtt ismertető tábla és két csónakos kopjafa Kölcsey Ferenc és a Reformáció 500 éves évfordulójának tiszteletére. Középen a község színes mozaikokból kirakott címere a zászlótartókkal.

Címermozaik