Bockereki erdő

A községbe látogatók és a helybeliek egy-két napos programként látogathatják végig a Képtárat, Tájházat, Látványtárat, Büdy-házat, Emlékparkot, templomot és a Büdy-várat. Többnapos program részeként a Bockerek tanösvény és Bockereki erdő is sok érdekességet kínál.

BOCKEREK – A BEREG TÜDEJE
Vámosatya vonzáskörzetében található a Bereg tüdeje, a Bockereki erdő. Kedvező fekvése és elzártsága miatt természetes formájában maradt fenn a mai napig.
Gyönyörű tisztásokkal, gazdag és változatos élővilággal rendelekezik. A 600 hektáros terület a Bereg-Szatmár Tájvédelmi Körzet része.

Ma már nemigen sokat látunk abból a képből, amely sok-sok évszázaddal ezelőtt tárult az akkori emberek elé itt a Kárpát medencében. A folyók szabadon barangoltak a síkságon, sűrűn változtatták medrüket. Gyakoriak voltak a nagy kiterjedésű áradások, amelyek igazi vízi világot alakítottak ki e vidéken. Se szeri, se száma nem volt az élő és holt vizeknek, folyóknak, patakoknak, ereknek, tavaknak, mocsaraknak, holtágaknak, lápoknak. Ezek emlékét őrzi a Nyíres-tó és a Bábtava tőzegmohalápja, a Bockereki erdő. Itt a foglalkozásoknak is e világhoz kapcsolódó formái alakultak ki: a halászat a folyókon, tavakon, a pákász élet a lápokon, a favágás. Mert az ínséges, kenyérszűkös időkben nagy jelentősége volt a víz adta élelemnek, az emberi leleményességnek.
A főszerep az erdőé volt. Ezek zömét a tölgy, kőris, szilligetek és a gyertyános tölgyerdők alkották, melyek dús aljnövényzetében gazdagon díszlettek a jégkorszak utáni időkből visszamaradt magashegységi növények. A beregi táj a késő századokig megőrizte érintetlenségét: védték a folyók, az átjárhatatlan erdők, a veszélyeket rejtő mocsarak.

A Beregi-síkság legnagyobb összefüggő erdősége, gyönyörű tisztásokkal, gazdag és változatos élővilággal. Délről érinti a település határát a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzethez tartozó Bockereki-erdő, melyben védett növények is találhatók. A mintegy 600 hektáros védett terület többek között a fekete gólyák kedvelt fészkelőhelye. A Bockereki-erdő természeti és botanikai értékének megőrzése a célunk, mert ez biztosítja a táj szépségét. A Beregbe érkező látogatókat szeretnénk gyönyörködtetni a táj szépségében, melyhez sok segítséget adhat a „Természetvédelmi napok” elnevezésű, már többször megszervezett rendezvény. Az értékes növény- és vadállományt nem csak az itt lakók, a tájvédelmi körzet védi, hanem az 1996-ban megalakult „Bockerek” Vadásztársaság is. Területükön gondos vadgazdálkodással elérték, hogy a vadállomány létszáma és a fajok száma nem csökkent, természetes fejlődésük biztosított. A vadászterületen előforduló védett állatok közül a vadmacskát, borzot, vidrát, nyestet lehet megemlíteni. A területhez mérten kiváló egyedekkel büszkélkedik a társaság dám- és gímszarvasból, valamint vaddisznóból. Természetvédelmi tanösvényen sétálva ismerkedhet meg a látogató a természet szépségével.

Bockerek tanösvény

Bockerek tanösvény útvonala
A Szatmár-Beregi Naturpark gondozásában kialakításra került a Bockerek Tanösvény, melynek kiindulópontja Vámosatya végállomása Tákos. A 8 km hosszú útvonalon 25 információs pont vagy tábla biztosítja az eligazodást a természetvédelmi területen. A szervezők külön kiadványban ismertetik a látogatóval az útvonalat a látnivalókat és a magatartási szabályokat. A község vonzáskörzetében található a Bereg tüdeje, a Bockereki-erdő, amely a szerencsés történeti körülményeknek, kedvező fekvésének, elzártságágának köszönhetően, viszonylag a természethez közel álló formában, eredeti állapotban maradt fenn a mai napig. Az erdőből tanösvény vezet a Büdy várhoz.

Bockerek vadásztársaság területe a Beregi-síkságon helyezkedik el, amely a hajdani, különösen nagy kiterjedésű Beregi erdő (Silva Bereg) részét képezte. Sok patakkal, csatornával, morotvával szab­dalt vadászterületük legértékesebb része a bockereki erdő. Botanikailag akác, tölgy, kőris, szil ligeterdő található benne. A területet – nem utolsósorban a vidék szépsége, a vad kínálat és a kulturált vendégfogadás miatt – egyre több külföldi – dán, spanyol, német, amerikai – vadász keresi fel.Vámosatya történetéhez szervesen kötődik a középkorban rommá vált Büdy-vár. A mai fejlesztési elképzeléseink erre a természeti, történelmi bázisra alapozódnak:
– Idegenforgalmi, történelmi emlékek feltárása, ápolása, rendezvények szervezése
– Büdy-vár felújítása
– Erdei iskola, erdei tanösvény, fafaragó és kézimunka nyári tábor
– Falusi turizmus beindítása, szálláshelyek létesítése, tartalmas programok szervezése.

Hangulatos kisfilm a Bockerekről ide kattintva tekinthető meg!